Menu

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(Účinné od 20.01.2020)

Děkujeme Vám za zájem o informace o ochraně osobních údajů na naší webové stránce. Byli bychom rádi, kdybyste se při návštěvě naší webové stránky cítili dobře a bezpečně a abyste náš způsob zajištění ochrany osobních údajů považovali za ukazatel kvality a péče o zákazníka.

Následující ustanovení o ochraně osobních údajů Vám poskytnou informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů společností bábuška, s.r.o.

Osobní údaje jsou informace, které jsou, resp. mohou být, přímo či nepřímo přiřazeny k vaší osobě. Jako právní základ pro ochranu osobních údajů slouží v první řadě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále "GDPR") a zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

ONLINE-SHOP
1. Přehled
Zpracování osobních údajů společností bábuška, s.r.o. lze rozdělit do dvou kategorií:

• pro účely plnění smlouvy se zpracovávají veškeré osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy ze strany společnosti bábuška, . Pokud se na plnění smlouvy účastní i externí subjekty, například kurýrní společnosti nebo poskytovatelé platebních služeb, Vaše údaje se jim poskytují v nezbytném rozsahu a zpracovávají je v souladu se stanoveným účelem,
• po otevření webových stránek společnosti bábuška, s.r.o., dochází k výměně různých informací mezi Vaším zařízením a naším serverem. Může jít io osobní údaje. Informace získané tímto způsobem slouží mimo jiné k optimalizaci našich webových stránek nebo na zobrazování reklam v prohlížeči vašeho zařízení.

2. Zobrazení naší webové stránky
Účely zpracování osobních údajů / Právní základ:
Při zobrazení webových stránek společnosti bábuška, s.r.o. se ve Vašem koncovém zařízení přes otevřený prohlížeč automaticky a bez vašeho přičinění na server naší webové stránky pošle:

• IP-adresa použitého koncového zařízení,
• datum a čas přístupu,
• název a URL otevřeného souboru,
• webová stránka / aplikace, z níž se uskutečnil přístup (tzv. Referrer-URL),
• Vámi použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho PC s přístupem na internet,
• název poskytovatele internetového připojení,

Výše uvedené údaje se zároveň dočasně uloží do paměti v tzv. Log-file souborech (protokolové soubory) pro následující účely:

• zajištění nerušeného spojení,
• zajištění komfortního užívání naší webové stránky / aplikace,
• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Pokud jste ve svém prohlížeči, resp. v operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení souhlasili s tzv. geolokace, budeme používat tuto funkci, abychom Vám nabídli individualizované služby (například umístění nejbližší pobočky) na základě Vaší aktuální polohy. Takto shromážděné údaje o Vaší poloze zpracováváme pouze jako součást této funkce.

Právním základem pro zpracování IP-adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů. Pokud údaje zobrazené na naší webové stránce vedou k přípravě a uzavření kupní smlouvy, právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Příjemci / Kategorie příjemců:
Předání těchto údajů třetím osobám v zásadě vylučujeme.

Doba uchovávání údajů / Kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů:
Údaje se uchovávají po dobu 30 dní a pak se automaticky vymažou. Po zavření naší webové stránky (když ji přestanete používat) se geolokační údaje odstraní.

3. Plnění kupních smluv
Účely zpracování osobních údajů / Právní základ:
Jedním z předmětů činnosti společnosti bábuška, s.r.o., je prodej zboží a služeb na dálku. Proto zpracováváme osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy a plnění povinností a realizaci práv ze smlouvy. Tyto osobní údaje zahrnují zejména:

• jméno a příjmení,
• fakturační adresa a dodací adresa,
• emailová adresa,
• fakturační a platební údaje,
• telefonní číslo.

Právním základem výše uvedeného zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů to znamená, že nám poskytujete osobní údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Příjemci / Kategorie příjemců:
V rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu subdodavatelé, zejména kurýrní společnosti. Tyto společnosti si vybíráme s největší péčí a pokud existuje taková zákonný požadavek, budou tito smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Údaje, týkající se Vaší dodací adresy, Vaše telefonní číslo a / nebo e-mailovou adresu, poskytneme jedné z kurýrních společností, které s námi spolupracují při plnění smlouvy. Kurýrní společnost Vás bude před dodáním kontaktovat, aby s vámi dohodla podrobnosti o dodání zboží. Osobní údaje se přenášejí výhradně pro tento účel do pověřené kurýrní společnosti a zpracování Vašich osobních údajů kurýrní společností je vázáno výhradně na tento účel.

Pokud jste jako způsob platby vybrali platební kartu nebo online platební bránu (například PayPal, Masterpass), po dokončení objednávky Vás přesměrujeme na příslušného poskytovatele platebních služeb. Po zadání přístupových údajů můžete provést platbu prostřednictvím tohoto poskytovatele služeb. Abychom mohli platbu zpracovat, předáváme informace o výši platby vybranému poskytovateli platebních služeb. Další informace o zpracování údajů, které provádějí poskytovatelé platebních služeb, lze nalézt v informačních textech na vstupní masce / webové stránce poskytovatele platebních služeb. Najdete zde také kontaktní informace poskytovatelů platebních služeb.

V případě, že si jako způsob platby zvolíte tzv. dobírku, Vaše osobní údaje budou za účelem poskytování poštovního platebního styku zpracovány společností, která je aktuálně naši smluvním partnerem pro doručování zásilek smluvnímu partnerovi (zákazníkovi), a to v rozsahu a způsobem podle § 11 zákona č. 324/2011 CFU o poštovních službách. Obdobně budou údaje zpracovávané i ze strany jiných kurýrních společností.

Doba uchovávání údajů / Kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů:
Osobní údaje shromážděné pro účely plnění smlouvy jsou uchovávány do uplynutí zákonných lhůt (např. Podle daňových předpisů).

4. Zabezpečení procesu objednávání
Účely zpracování osobních údajů / Právní základ:
S cílem zajistit a optimalizovat proces objednávání zboží a nabídnout Vám různé způsoby platby, v průběhu procesu objednávání kontrolujeme na základě informací, které již máme k dispozici, jako je například množství objednaných položek nebo dodací adresa, zda jsou v dané objednávce nějaké nesrovnalosti.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

Příjemci / kategorie příjemců údajů:
Vaše osobní údaje se za tímto účelem neposkytují třetím stranám.

Doba uchovávání údajů / Kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů:
Získané osobní údaje neuchováváme k zajištění procesu objednávání déle, než je nutné pro zpracování a splnění objednávek (např. Do uplynutí zákonné záruky). Osobní údaje ze zrušených objednávek uchováváme maximálně osmnáct měsíců. Po uplynutí těchto retenčních období se osobní údaje zcela odstraní.
5. Používání účtu
Účely zpracování osobních údajů / Právní základ:
Abychom Vám při nákupu poskytli co největší komfort, nabízíme Vám možnost trvalého uložení Vašich osobních údajů v zákaznickém účtu chráněném heslem. Po vytvoření tohoto zákaznického účtu není nutné při objednávání znovu zadávat Vaše osobní údaje.
Své osobní údaje uložené ve vašem zákaznickém účtu můžete kdykoliv zobrazit a změnit.

Kromě údajů požadovaných během objednávky je nutné zadat i heslo, které jste si sami vybrali, abyste si mohli založit účet. Toto heslo se spolu s Vaší e-mailovou adresou použije pro přístup k vašemu účtu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, to znamená, že nám poskytnete údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Příjemci / Kategorie příjemců:
Informace generované v souboru cookies se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Podle dostupných informací Vaše IP-adresa nebude v žádném případě spojena s ostatními údaji společnosti Google. Tyto informace budou v určitých případech poskytnuty třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na základě pověření.

Doba uchovávání údajů / Kritéria pro stanovení doby uchovávání údajů:
Po anonymizaci IP-adresy ji již není možné přiřadit k Vaší osobě. V přehledech vytvořených na základě služby Google Analytics se nenacházejí žádné údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě.

10. Příjemci mimo EU
Pokud to není uvedeno v bodech 11, 13, 17, 18 a 19, Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropského hospodářského prostoru. Ve výše uvedených případech dochází k přenosu dat na servery společností Google LLC a Facebook Inc. Tyto servery jsou částečně v USA. Pokud jde o USA, Evropská komise rozhodnutím z 12.7.2016 určila, že za podmínek podle EU-U.S. Privacy Shield existuje v USA přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (tzv. "Rozhodnutí o přiměřenosti" podle článku 45 GDPR). Poskytovatelé služeb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo park, CA 94025 jsou certifikováni podle EU-US Privacy Shield.
11. Bing Maps
Na tomto webu používáme službu Bing Maps. Tato služba nám umožňuje ukázat Vám interaktivní mapy přímo na webu, což Vám umožní pohodlně používat funkci mapy např. na nalezení prodejen bábuška ve Vašem okolí.

Používání Bing Maps se uskutečňuje za účelem atraktivní prezentace naší online nabídky a lehkého vyhledání našich prodejen na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, dodavatel služby Bing Maps, společnost Microsoft Corporation, obdrží informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Abyste mohli využívat funkce aplikace Bing Maps, je třeba v rámci internetové komunikace zpracovat Vaši adresu IP. Obvykle se zpracovává na serveru Microsoft v USA.

Nemáme žádný vliv na zpracování konkrétních dat pomocí služby Bing Maps. Více informací o účelu a rozsahu zpracování údajů v aplikaci Bing Maps najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele. Najdete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí. Informace o adrese a ochraně osobních údajů poskytovatele Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

12. Google reCAPTCHA
Na ochranu Vašich osobních údajů a pro zajištění odesílání formulářů, zejména v rámci vaší účasti na soutěžích, používáme Google reCAPTCHA, službu společnosti Google LLC ( "Google"). Použití této služby je založeno na článku 6 odst. 1 písm. F) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů.

V této souvislosti se používá analýza různých informací k určení, zda zadávání údajů provádí člověk nebo automatický program. Generované informace se odešlou na server Google v USA a tam se uloží. Shromažďování a analýza údajů nám ani společnosti Google neumožňuje identifikovat Vaši totožnost. Společnost Google tyto informace nepřiřazuje k Vašim osobním údajům.

Více informací o Google reCAPTCHA najdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk nebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

13. Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio
Účely zpracování osobních údajů / Právní základ:
Tato webová stránka používá nástroje online marketingu Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 a Studio, služby společnosti Google jako součást marketingové platformy Google. Campaign Manager používá cookies pro cílení reklamy na základě toho, co je pro uživatele relevantní, na optimalizaci reklamních kampaní a zabránění zobrazování reklam, které již uživatel viděl. Pomocí ID souborů cookie může být konečné zařízení rozpoznáno na jiných webových stránkách a na nich zobrazené cílené reklamy na základě předchozí aktivity uživatele. V cookies se ukládají zejména tyto údaje: IP adresa, datum a čas, když navštívíte naši webovou stránku, použitý jazyk, typ prohlížeče a operační systém. Soubory cookies nástroj Campaign manager mohou také zaznamenávat, či na našem webu provádíte určité akce a jaký obsah je pro Vás zajímavý, aby se Vám pak mohly zobrazovat přizpůsobené reklamy (včetně reklam z více domén). Campaign Manager může kromě toho pomocí identifikátorů souborů cookie shromažďovat informace o tzv. Webových konverzích, když uživatelé interagují s reklamami. Je to například případ, kdy se uživateli zobrazí reklama Campaign Managera a později tentýž prohlížeč použije pro přístup na webovou stránku inzerenta a něco tam koupí. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Je ve vašem zájmu, tak v našem, abychom Vás neobtěžovali reklamami, které Vás nezajímají.

Příjemci / Kategorie příjemců:
Na základě použitých marketingových nástrojů Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Google - a to i v USA. Spolupráce s Campaign Managerem znamená, že společnost Google bude vyrozuměna při vstupu na naše webové stránky nebo po kliknutí na jednu z našich reklam. Více informací o marketingové platformě Google najdete na stránce https://marketingplatform.google.com/about/ a o ochraně osobních údajů obecně na stránkách Google: https://policies.google.com/privacy. Případně můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Google je certifikován v souladu s pravidly v EU-U.S. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Možnosti odhlášení:
Existuje několik způsobů, jak se odhlásit z používání Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio:
a) odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče, zejména blokováním souborů cookies třetích stran, nebudete dostávat žádné reklamy od poskytovatelů třetích stran;

b) vypnutím cookies sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval cookies z domény www.googleadservices.com; toto nastavení bude odstraněno po odstranění souborů cookies;

c) zakázáním inzerce orientované podle Vašeho zájmu ze strany poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulačního programu "About Ads" prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices; toto nastavení bude odstraněno po odstranění souborů cookie;

d) trvalým vypnutím doplňku v prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome pod odkazem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

e) Pomocí Správce nastavení reklam Google můžete zobrazit, odstranit nebo přidat kategorie Google, které tato technologie může použít pro zobrazování zájmově orientované inzerce (Https://adssettings.google.com/authenticated). Na výše uvedeném odkazu si můžete stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, abyste zakázali cookies pro preference reklam a abyste zabránili Googlu shromažďovat údaje o Vašem používání webových stránek generovaných soubory cookies.

20. Název a kontaktní údaje provozovatele, jakož i kontaktní údaje odpovědné osoby za ochranu osobních údajů
Tyto Ustanovení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností bábuška, s.r.o. Slatinské Lazy 77, 96225 Slatinské Lazy ( "Provozovatel") a pro webové stránky www.babuska.sk Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů pro bábuška, sro je dostupná na výše uvedené adrese, do rukou odpovědné osoby za ochranu osobních údajů, resp. Na info@babuska.sk

PRODEJNY SPOLEČNOSTI bábuška
1. Kontrola věku
Při prodeji produktů s věkovým omezením, jako jsou např. alkohol či tabákové výrobky, je provedena vizuální kontrola průkazu totožnosti našim pokladníkem za účelem kontroly věku. Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, t. j. jde o plnění naší zákonné povinnosti.

2. Bezpečnostní kamery
Aby předcházení trestným činům a přestupkům na majetku a zdraví a s cílem odhalování trestných činů a přestupků jsou v prostorách prodejen společnosti bábuška instalovány bezpečnostní kamery a kamerový systém se záznamem. Prostřednictvím kamerového systému dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Právním základem pro uvedené zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Takové zpracování osobních údajů za účelem ochrany našich zákazníků, zaměstnanců a našeho majetku je možné považovat za oprávněný zájem.

Používání bezpečnostních kamer je v prodejnách označené jasně viditelným piktogramem. Záznamy uchováváme nejvýše 15 dnů od jejich provedení. V případě instalace a údržby mohou mít společnosti pověřené údržbou přístup k uloženým datům.

3. Zpracování plateb kartou
Vaše údaje zpracováváme na zpracování platby kartou (článek 6 odst. 1 písm. B) GDPR), jakož i na implementaci postupu inkasa SEPA (článek 6 odst. 1 písm. F) GDPR) a v případě potřeby pro kontrolu kreditu. Kromě toho slouží údaje na zabránění zneužití karty a ke snížení rizika selhání platby. Údaje se vymažou, pokud již nejsou potřebné pro zpracování platby, pokud to není v rozporu se zákonnými lhůtami uchovávání.

4. Reklamace zboží
V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost bábuška zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení reklamace, t. j. minimálně v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále v rozsahu údajů o reklamovaném zboží.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě vybavení uplatněné reklamace, jakož i ochrana práv společnosti bábuška.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, t. j. jde o plnění zákonné povinnosti společnosti bábuška vyřídit Vaši reklamaci, jakož i čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, t. j. oprávněný zájem společnosti bábuška. V obou případech je zpracování Vašich osobních údajů možné i bez souhlasu dotyčné osoby.

Doba uložení osobních údajů se odvíjí od času, který je nezbytný k vyřízení reklamace a následně od doby, která je nezbytná pro ochranu oprávněných zájmů společnosti bábuška.

5. Zpracování škodných událostí
V případě, že dojde v prostorách prodejny ke vzniku škody na zdraví či majetku dotyčné osoby, společnost bábuška zpracovává osobní údaje dotčené osoby v rozsahu nezbytném pro posouzení odpovědnosti společnosti bábuška za vzniklou škodu. Tyto údaje mohou zahrnovat kromě identifikačních a kontaktních údajů i zvláštní kategorii osobních údajů, t. j. údaje o zdravotním stavu, zda popis škodné události.

Účelem zpracování osobních údajů je posouzení odpovědnosti společnosti bábuška za vzniklou škodu a případná náhrada škody.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění nároku na náhradu škody je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, t. j. zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele nahradit škodu, ale i článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, t. j. souhlas dotčené osoby. V případě poskytování osobních údajů týkajících se zdravotního stavu je právním základem čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR a § 16 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, t. j. výslovný souhlas dotčené osoby.

Doba uložení osobních údajů se odvíjí od času, která je nezbytný pro posouzení odpovědnosti společnosti bábuška a případně náhradu škody a následně od doby, která je nezbytná pro ochranu oprávněných zájmů společnosti bábuška.

6. Název a kontaktní údaje provozovatele a kontaktní údaje odpovědné osoby za ochranu osobních údajů
Tyto Ustanovení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností bábuška ( "Provozovatel").

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů pro bábuška, s.r.o. je dostupná na výše uvedené adrese, do rukou odpovědné osoby za ochranu osobních údajů, resp. na info@babuska.sk

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Přehled
Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte v případě, pokud jsou splněny příslušné právní podmínky i tato práva:

• právo na informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, podle článku 15
• právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů podle článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů,
• právo na vymazání Vašich osobních údajů uložených u nás podle článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů,
• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů,
• právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů,
• právo namítat podle článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

2. Právo na informaci podle článku 15 GDPR a § 21 odst. 1 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Podle článku 15 odst. 1 GDPR a § 21 odst. 1 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů máte právo na požádání bezplatně dostat informaci o osobních údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě. To zahrnuje zejména:

• účely, na které se osobní údaje zpracovávají,
• kategorie osobních údajů, které se zpracovávají,
• příjemců, resp. kategorie příjemců, kterým byly, resp. ještě budou, poskytnuté osobní údaje týkající se Vás,
• plánovanou dobu uchovávání Vašich osobních údajů nebo, pokud o tom není možné poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uložení,
• existenci práva na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů ze strany provozovatele a právo namítat proti zpracování,
• existenci práva na stížnost u dohlížitele,
• všechny přístupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebudou získané od dotyčné osoby,
• existenci automatizovaného rozhodnutí včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a § 28 odst. 1 a 4 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a v takovém případě srozumitelné informace o použité logice, jakož io dopadech takového zpracování na dotyčnou osobu.

Pokud jsou osobní údaje zasílány do třetí země nebo do mezinárodní organizace, máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů v souvislosti s přenosem těchto údajů.

3. Právo na opravu podle článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Máte právo požadovat od nás bezodkladnou opravu Vašich nesprávných osobních údajů. Při zohlednění účelů zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů - a to i pomocí dodatečného vyhlášení.

4. Právo na výmaz podle článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Máte právo požadovat od nás, aby Vaše osobní údaje byly neprodleně vymazány, pokud se vyskytne jeden z uvedených důvodů:

• osobní údaje již nejsou více potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány,
• odvoláte Váš souhlas, o který se opírá zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů nebo podle článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR a) GDPR nebo § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a už neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování,
• vznesete námitky podle článku 21 odst. 1 nebo odst. 2 GDPR a § 27 odst. 1 nebo odst. 2 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů proti zpracování a v případě článku 21 odst. 1 GDPR a § 27 odst. 1 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů neexistují žádné nezbytné oprávněné zájmy na zpracování,
• osobní údaje nebyly zákonně zpracovány,
• vymazání osobních údajů je potřebné ke splnění zákonné povinnosti,
• osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR a § 15 odst. 1 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni vymazat je, provedeme při zohlednění dostupné technologie a nákladů přiměřená opatření, abychom třetí osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, informovali o tom, že i od nich požadujete vymazání všech odkazů na takové osobní údaje nebo odstranění jejich kopií, a pod.
5. Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Máte právo požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů, bude-li splněn jeden z následujících předpokladů:

• správnost osobních údajů bude Vámi zpochybněna,
• zpracování je protiprávní a Vy namísto vymazání požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů,
• provozovatel osobní údaje již více nepotřebuje pro účely zpracování, dotyčná osoba je však potřebuje k uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků,
• namítáte proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 odst. 1 GDPR a § 27 odst. 1 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, dokud není zřejmé, zda legitimní zájmy, které sleduje pevádzkovateľ, převažují nad zájmy dotčené osoby.

6. Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Máte právo Vaše osobní údaje dostat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a máte také právo tyto údaje předat jinému provozovateli bez omezení z naší strany, pokud

• zpracování probíhá na základě souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR, resp. § 13 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 2 písm. a) zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů, nebo na základě smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
• zpracování se provádí pomocí automatizovaného postupu.

Při uplatňování Vašeho práva na přenos dat máte právo nás požádat o to, aby Vaše osobní údaje byly přímo poslány od nás jinému provozovateli, pokud je to technicky proveditelné.

7. Právo na námitky podle článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů
Za podmínek stanovených v článku 21 odst. 1 GDPR a v § 27 odst. 1 zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů lze namítat proti zpracování osobních údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace.

Výše uvedené obecné právo namítat se vztahuje na všechny účely zpracování uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, při kterých se zpracování provádí podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 13 odst. 1 písm. f) zákona 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Na rozdíl od zvláštního práva namítat proti zpracování údajů pro reklamní účely (porovnej zejména body 8, 9 a 13 výše) jsme podle GDPR povinni takové obecné námitky akceptovat pouze tehdy, pokud nás informujete o naléhavých důvodech, např. o možném ohrožení života nebo zdraví.

Kromě toho existuje možnost obrátit se na kontrolní orgán, nebo na odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů.

 

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat